Tooraine hankimine – oleme puidu suhtes valivad

sourcing Thermory

Meie jaoks on puidu valimisel oluline tagada nii parim kvaliteet kui ka väikseim ökoloogiline jalajälg ja loodusvarade vastutustundlik kasutamine.

Kust tulevad materjalid, millest valmivad meie tehastes Thermory tooted? Lühidalt öeldes – kogu maailmast. Hangime oma tooraine tarnijatelt, kes järgivad jätkusuutliku metsanduse ja keskkonnahoidliku tootmise põhimõtteid – nimelt metsadest, millesse suhtutakse (nagu Thermoryski) kui taastuvasse ressurssi, mida tuleb majandada säästvalt. Meie tarnijate ärikultuur haakub meie enda omaga ning meie koostööpartnerid hindavad oma töötajaid sama kõrgelt kui metsa, hoolitsedes nende heaolu ja töötingimuste eest. Kui vähegi võimalik, eelistame sertifitseeritud tootjaid, kelle tavad ja tegevusviisid on heaks kiitnud tunnustatud rahvusvahelised organisatsioonid (FSC, PEFC).

Thermory Ash flooring

 

Oleme puidu hankimisel kehtestanud nii tarnijatele kui ka toodete kvaliteedile selged ja ranged nõuded

Termotöötlus esitab puidule täiendavad nõudmised ja toob iseäranis teravalt välja ebakvaliteetse tooraine puudused. Fassaadide ja saunatoodete kvaliteeti hinnatakse esmajärjekorras nende välimuse järgi. Just seepärast on lisaks puidu hankimisele Euroopast viinud laitmatu kvaliteediga puidu otsingud meid isegi Uus-Meremaale ja Põhja-Ameerikasse.

Ostame okaspuitu peamiselt põhjapoolsetest riikidest, sest põhjamaises kliimas kasvanud kuused ja männid on parimate omadustega. Suurem osa okaspuidust tuleb Soomest ja Rootsist ning osa Eestist ja Venemaalt. Mis puutub lehtpuitu, siis eelistame hankida seda pehmema kliimaga piirkondadest. Parima kvaliteediga lehtpuit tuleb Balti riikide, Valgevene, Ukraina, Poola, Tšehhi, Austria, Saksamaa, Prantsusmaa ja Põhja-Ameerika parasvöötmemetsadest. Väljastpoolt Euroopa Liitu tuleva puitmaterjali seaduslikkust ja päritolu kontrollitakse Euroopa Liidu puidumääruse nõuete kohaselt.

Transpordime kvaliteetset ja säästvalt toodetud toorainet kõige kütusesäästlikumal ja keskkonnahoidlikumal moel

Seepärast veetakse osa materjalidest Eestisse meritsi. Tähtis on ka see, et mitte ühegi toote valmistamiseks ei ole kasutatud toorainet, mis on hangitud troopiliselt metsamaalt või vihmametsast. Tänu Thermory tehnoloogiale ja hankepõhimõtetele on võimalik saavutada tulemus, mis on välimuse ja omaduste poolest võrreldav hinnalise troopilise puiduga või sellest isegi parem. Seepärast otsimegi kogu maailmast puitmaterjali, millest võiksid sündida Thermory tooted.