VÄIKSEM ÖKOLOOGILINE JALAJÄLG

Puit on taastuv loodusvara ning seda ehitusmaterjalina kasutades vähendame oma ökoloogilist jalajälge ning panustame loodussäästlikku eluviisi.

Me hoolime keskkonnast ja suhtume loodusesse sügava austusega. Meie puit on hangitud ilma vihmametsi (või muid metsi) hävitamata.
Me tegutseme alates puidu kogumisest ja töötlemisest kuni toodete paigaldamiseni säästvalt, tagamaks, et loome üleilmse kliimakriisi tingimustes lahendusi, mitte ei tekita uusi probleeme.

Kas puit on lahendus kliimamuutustega võitlemisel?

Meie usume, et jah. 1/3 kasvuhoonegaaside emissioonist ja 40% maailma energiakulust on seotud ehitussektoriga. Betoon ja teras, mida ehituses laialt kasutatakse, on energiamahukad ja mitte taastuvad materjalid. Puit on aga taastuv loodusvara, mis ehituses jätab väiksema jalajälje, on taaskasutatav ning ei tekita ohtlikke jäätmeid. Konkreetne süsiniku jalajälg leitakse toote olelusringi hindamise teel ning sellega tegeleme ka meie täna Thermorys. Maailmas on aga tehtud palju uuringuid, milles võrreldakse ehitatud puithoone süsiniku jalajälge sama suuruse ja omadustega raudbetoonhoonega. Need kõik räägivad puidu kasuks!

Thermory thermo-pine cladding

 

  • Puit kasvab looduslikult ja on taastuv materjal. Puittoodete tootmisel ei teki prügi, sest kogu materjal läheb kasutusse.
  • Puidul on väiksem ökoloogiline jalajälg kui betoonil ja terasel, mille tootmiseks kulub 3-4x rohkem vett ja pea 2x enam fossiilset kütust.
  • Puit talletab oma eluajal süsinikku, mitte ei eralda seda. Näiteks, 20 000 ruutmeetri suuruse hoone ehitamine puidust on võrreldav 996 auto teelt kõrvaldamisega aastaks.

Hangime parima kvaliteediga puitu üleilmselt

Kvaliteet ja vastutustundlik puidukogumine on meie jaoks olulised teemad. Hangime vaid parima kvaliteediga puitmaterjali ja seda kestlikult majandatud metsadest üle maailma. Nii suudame lisaks tippkvaliteedile tagada ka metsade püsimise terve ja elujõulisena.

Peame tähtsaks loodusvarade kaitset ja nende säästlikku kasutamist. Me oleme hästi kursis erinevate metsade ja ökosüsteemide taastumisega ning kasutame puitu vastutustundlikult. Meie kvaliteedinõuded on ranged ning meie toodete vastupidavus on testitud.

HANKIMINE

Meie puitmaterjal on pärit hoolikalt kontrollitud ning kestlikult majandatud metsadest. Thermory ei kasuta troopilisi ega vihmametsadest pärit puuliike.

KVALITEET

Meie tarnijad teavad, et Thermory nõuded puidu kvaliteedile on ranged. Puit, mida kasutame, on enne töötlemist põhjalikult kontrollitud.

AUDIT JA TESTIMINE

Kolmandad osapooled on auditeerinud meie protseduure, tavasid ja keskkonnasäästlikkust (Nordic Swan Ecolabel, PEFC, FSC, Euroopa Liidu puidumäärus). Meie toodete omadusi on testitud sõltumatutes laborites ja teadusasutustes.

Sul tekkis küsimus või idee? Võta meiega ühendust!

Kütusesäästlik vedu: meie transpordilahendus

Kas teadsid, et merevedu on kaks korda kütusesäästlikum kui raudteevedu ja pea kümme korda säästlikum kui transport 18-rattalise veokiga? Tegelikult on merevedu üldse kõige kütusesäästlikum transpordiliik. Puitu töödeldakse Eestis asuvates spetsiaalsetes termoahjudes ja transporditakse kaugematele turgudele meritsi.

Termotöötlus on täiesti looduslik – selles kasutatakse ainult kuumust ja veeauru.

Meie töötlusmeetodil on keskne osa meie otsuses tegutseda vastutustundlikult. Kasutame puidu töötlemisel ainult kuumust ja veeauru ning toetume meie asjatundlike puiduspetsialistide kogemustele. Me ei kasuta mitte kunagi tugevatoimelisi kemikaale ega plasti.

Säästev alternatiiv troopilisele lehtpuidule

Troopilist puitu peetakse tugeva puidu standardiks. Loomulikult on see väärtuslik puit, kuid selle saamiseks raiutakse maha miljoneid hektareid vihmametsi. Meie alternatiiv sellele on puuliigid, mis termotöödelduna pakuvad troopiliste puuliikidega võrreldavat vastupidavust ja funktsionaalsust ilma vihmametsi hävitamata.

Meie termosaarest laudadel on troopilise väärispuiduga võrdne või parem loomulik vastupidavus ja sügav rikkalik värvitoon. Ent erinevalt troopilistest lehtpuudest on termosaar keskkonnasõbralik, mittetoksiline ning nõuetekohase paigalduse korral mädanemiskindel vähemalt 25 aastat.

Lahendus, mis vähendab kasutuskõlbliku puitmaterjali äraviskamist

Kõik meie töödeldud lauad on sirged, siledad, kaunid ja kasutusvalmis. Tänu meie uuenduslikule otsatapi paigalduslahendusele, tekib paigaldamisel märksa vähem jääke. See tähendab, et iga viimane kui sinu ostetud laud on kvaliteetne ja kasutusvalmis ning kuna ühenduskohad ei pea toetuma aluslippidele, on projekti lõpuks kogunenud üsna vähe prügi. Puit on liiga hea, et seda raisata.