NextGeneration EU

EL projektid

EAS toetab Thermory AS protsesside digitaliseerimist

 

Projekti ajaline kestvus 01.01.2023-30.06.2024

Projekti eesmärgiks on digitaliseerida ja automatiseerida ettevõtte põhiprotsessid ning selle võimaldamiseks võtta kasutusele tehastele ühine ja kaasaaegne majandustarkvara.

Projekti tulemusena liigub tootmises kogu info reaalajas ehk töötajatel on ajakohasele infole ligipääs ja seeläbi võimalus oma töövoogu planeerida. Kvaliteetsemaks muutub läbi nutika lahenduse ka kogu tootmisplaneerimise protsess – suureneb ülevaade, teadlikkus ja võimalus asjatute seisakute vältimiseks ning ka seeläbi tootmisvõimsuse suurendamiseks. Hindame suureks võiduks ka valdkondadevahelise ebamugava kommunikatsiooni likvideerimist.

Projekti rahastatakse maksimaalselt summas: 183 081,08 eur ulatuses.
Projekt on rahastatud Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Thermory AS ressursitõhususe suurendamist kolmandat korda

 

Projekti nr: 2014-2020.4.03.19-0431
Asukoht: Loo alevik, Eesti

Investeerimisprojekti „Thermory AS ressursitõhusa höövli soetamine“ Eesmärgiks on rakendada Thermory AS-is saare laua töötlemiseks ressursitõhus, optilise skänneri ja liikuvate höövelpeadega höövel. Kaasaegseimat tehnoloogiat kasutav höövel võimaldab saavutada ressursisäästu ning suurendada liini läbilaskevõimet. Toetuse suurus on 174 934,39 eur. Projekti lõppkuupäevaks on 31.12.2020. Projekti elluviimise tulemusena kasvab ressursitootlikkus 1,27% ning ressursikasutus paraneb 1,3%.

Toetust on antud Euroopa Regionaalarengufondi meetmest „Ettevõtete energia- ja ressursitõhus“ tegevusest „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine“.

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Thermory AS ressursitõhususe suurendamist teistkordselt

Projekti nr: Projekt nr 2014-2020.4.03.19-0535

Asukoht: Loo alevik, Eesti

Investeerimisprojekti „Saare laua termotöötluse ressursitõhususe tagamine“ käigus võetakse saare, magnolia ja radiata laua töötluse käigus kasutusele innovatiivne ja Tööstus 4.0 kontseptsioonile vastav lahendus puidu eeltöötlemiseks enne termotöötlemist, vähendades sellega ressursi raiskamist ja elimineerides tootmisjääkide kalli ja energiamahuka termotöötlusprotsessi. Toetuse suurus on 337 500 eur. Projekti lõppkuupäevaks on 31.12.2021. Projekti elluviimise tulemusena ressursikasutus paraneb 6.3%.

Toetust on antud Euroopa Regionaalarengufondi meetmest „Ettevõtete energia- ja ressursitõhus“ tegevusest „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine“.

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Thermory AS ressursitõhususe suurendamist

 

Investeerimisprojekti „Thermory AS tootmiskompleksi ressursi- ja energiasäästu investeeringu teostamine“ peamine eesmärk on vähendada toodete omahinda läbi sisendhindade vähendamise, mis aitab ettevõttel omakorda püsida konkurentsis ning laiendada tootevalikut. Saavutamaks vastavaid eesmärke, on investeerimisprojekti põhirõhk suunatud (a) tootmisliinide ning kuivatite juhtimissüsteemide automatiseerimisele ja sellega toodangu kao vähendamisele; ning (b) tootmiskompleksi energiavarustuse korrastamisele.

Projekti tulemusena Thermory ressursikasutuse erikulud sauna höövelmaterjali tooteühiku kohta vähenevad vähemalt 6,5% ning suureneb tootmisvõimsus kuni 15%. Toetuse suurus on 972 650 eurot. Projekti lõppkuupäevaks on 30.06.2020.

Toetust on antud Euroopa Regionaalarengufondi meetmest „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ tegevusest „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine“.

* Toetuse saaja nimi projekti alguses: Ha Serv OÜ. Ha Serv OÜ ja Thermory AS ühinesid aastal 2018.