MEIE PUIT PÄRINEB JÄTKUSUUTLIKULT MAJANDATUD METSADEST

Me väärtustame puitu. Me hoolime metsadest. Meie nõuded tarnijaile puidu kvaliteedi, vastupidavuse ja keskkonnasäästlikkuse osas on kõrged.

Nordic Swan Ecolabel ehk Põhjamaade Luigemärk

Põhjamaade Luigemärk on ökomärgis, mille eesmärk on vähendada kaupade tootmisest ja tarbimisest tulenevat keskkonnamõju. See aitab tarbijatel ja ettevõtetel valida kõige keskkonnasõbralikumaid kaupu ja teenuseid ning garanteerib toote vastavuse kekkonna- ja kvaliteedinõuetele.

Thermory intensiivse termotöötlusega männi ja kuusepuidust toodetele omistati Luigemärgi litsents järgmise tootegrupi eest: 086 vastupidav / ilmastikukindel puit välistingimustesse (086 Durable/ resistant wood for outdoor use). / NORDIC-ECOLABEL.ORG

Forest Stewardship Council® (FSC®) ehk Metsahoolekogu

Metsade sertifitseerimise teerajajana on FSC-l 25aastane kogemus metsade jätkusuutlikus majandamises. FSC® on metsade parema majandamise peamine eestkõneleja, kes edendab ülemaailmselt metsade jätkusuutlikuma kasutamise, konserveerimise ja taastamise trendi. / FSC.ORG

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ehk Metsasertifitseerimisskeemide tunnustamise programm

Enamik meie okaspuidust on pärit PEFC sertifikaadiga metsamajandustest.
PEFC on riiklike metsasertifitseerimissüsteemide ülemaailmne liit. Rahvusvahelise mittetulundusühinguna on see pühendunud säästva metsamajandamise edendamisele sõltumatute kolmandate osapoolte kaudu. / pefc.org

ISO 9001/14001/45001 integreeritud juhtimissüsteem

Meie Reolas, Lool ja Kastres tootmisüksustel ning peakontoril Tallinnas on nüüdseks ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 sertifikaadid.

ISO 9001 määratleb kvaliteedijuhtimissüsteemi kriteeriumid ning aitab tagada toodete ja teenuste järjepidevuse ja kvaliteedi.

ISO 14001 sätestab keskkonnajuhtimissüsteemi kriteeriumid. See annab ettevõtte juhtkonnale ja töötajatele ning välistele sidusrühmadele kindluse, et keskkonnamõju mõõdetakse ja parandatakse.

ISO 45001:2018 määrab kindlaks nõuded töötervishoiu ja tööohutuse (OH&S) juhtimissüsteemile ning annab juhiseid selle kasutamiseks, et võimaldada organisatsioonidel pakkuda ohutuid töökohti, vältides tööga seotud vigastusi ja tervisehäireid ning parandades ennetavalt selle OH&S jõudlust.

ISO 9001 SERTIFIKAAT
ISO 14001 SERTIFIKAAT
ISO 45001 SERTIFIKAAT
INTEGREERITUD JUHTIMISSÜSTEEMI POLIITIKA

Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD)

Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) on dokument, mis annab läbipaistvat teavet mis tahes toote või materjali keskkonnamõju kohta selle eluea jooksul. EPD on aruanne toote keskkonnategevuse tulemuslikkuse kohta. Deklaratsioon on kolmanda isiku poolt kontrollitud ja EPD süsteemis registreeritud.

Jälgime hoolega, kust puit tuleb. Tarnime ainult parima kvaliteediga puitu säästvalt majandatud metsadest üle kogu maailma. See aitab vähendada metsade hävitamise negatiivset mõju.

Thermory tooted on põhjalikult testitud

Thermory cladding durability

MÄDANIKUKINDLUS

Thermory wood dimensional stability

STABIILSUS

termite_resistant

TERMIIDIKINDLUS

Meie toodete vastupidavust on testinud CATAS

CATAS on Euroopa suurimaid puidu- ja mööblisektori katse- ja rakendusuuringute laboreid. / CATAS.COM
Thermory intensiivse termotöötlusega tooteid on testinud CATAS ning kinnitanud järgmised vastupidavusklassid: