Eesti – Norra koostööprogramm „Green ICT“

Thermory AS poolt läbi viidava projekti “Ressursisäästliku ja tulekindla termotöödeldud puidu väljatöötamine” ülevaade.

Eesmärk: Käesoleva projekti fookuses on värvitud ja tulekindlate termotöödeldud toodete väljatöötamine puitfassaadides kasutamise jaoks. Lahenduste väljatöötamisel teeb Thermory AS järgmised peamised investeeringud:

  1. Investeeringud tootearendusse ja katsetustesse
  2. Nelja uue termokambri soetamine
  3. Termokambrite gaaside ühispõletamissüsteemi loomine
  4. Värvimisliini soetamine

Projekti ajakava: 01.05.2021 – 30.04.2024

Investeering: Kokku 7,5 miljonit eurot, millest 700 000€ rahastatakse koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismi „Green ICT“ kaudu.

Projekti kommunikatsiooniplaan hõlmab endas projekti staatuse ülevaateid kodulehe kaudu; projekti avamis- ja lõpuüritusi; ettevõttesisest kommunikatsiooni; meedia informeerimist projekti oluliste etappide osas pressiteadete kaudu; projekti kommunikeerimist projekti käigus loodud turundusmaterjalidel.

  • Sarikapidu veebruar 2021
  • Tutvustusüritus ja avaekskursioon november 2021

Projekti käigus välja töötatava lahenduse sisuks on termotöödeldud fassaadilaudade vastupidavuse tõstmine ja tulekindluse saavutamine. Tootearenduse käigus selgub, kas need saavutatakse üheaegselt (ühe tootena) või tekib projekti elluviimisel kaks eraldi tootesuunda. Lahenduse turupotentsiaali arvutamiseks vaadeldakse kumbagi eesmärki erinevalt, sest kummagi probleemi (vastupidavus, tulekindlus) saavutamise tulemusena avanevad/laienevad erinevad turusegmendid.

Suurenenud vastupidavus

Puidu kui fassaadimaterjali suurimaks miinuseks on alati olnud vastupidavus. Fassaadilaudade kõveraks muutumine, mõrade tekkimine, niiskuskahjustuste tekkimine, lisaks suhteliselt lühike eluiga ning vajadus esteetilise välimuse säilitamiseks suhteliselt lühikese ajavahemiku tagant seda hooldada/värvida on vähendanud puidu atraktiivsust fassaadimaterjalina. Termotöötlustehnoloogia areng ja kasutusele võtmine on kirjeldatud probleemi juba oluliselt leevendanud, ent mitte lahendanud. Sellegipoolest saab termotöödeldud fassaadilaudade senist turuedu põhjendada lisaks termopuidu atraktiivele välimusele ka selle märgatavalt kasvanud vastupidavusega. Käesolev projekt aitab saavutada järgmise “hüppe” puidu kui fassaadimaterjali vastupidavuse tagamisel. Kui õnnestub saavutada soovitud parameetrid, peaks ka kõige nõudlikuma tarbija vajadused saama rahuldatud – fassaadilaua kestvus 70 aastat on võrdne inimese elueaga ning 15-aastane hooldusvälp ei tohiks samuti enam olla põhjuseks puitfassaadist loobumisel.

Tuleohutusklass

Tuleohutus (täpsemalt selle puudumine) on mõjutanud Thermory fassaadilaudade turundamist kahel viisiĺ:

  • Teatud hoonete (peamiselt kõrghoonete) puhul on nõutav fassaadimaterjali tuleohutusklass, mida Thermory toodetel seni pole olnud ning mis nüüd käesoleva projekti tulemusena saavutatakse.
  • Ka hoonete puhul, kus tuleohutusklass pole nõutav võib olla esinenud tarbijapoolset soovi fassaadimaterjali tulekindluse osas (näiteks kohtades, kus esineb maastikupõlenguid). Sertifitseeritud tulekindlus aitab ka sellistel puhkudel toote ohutust parandada.

 

Projekti rahastatakse koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismi „Green ICT“. Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut. Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil.