TULETÕKKETÖÖTLUSEGA PUIT

Koostöös ettevõttega Woodsafe Timber Protection on Thermory termotöödeldud männi- ja kuusepuit nüüd saadaval süttimist ja tule levikut takistavate omadustega. Täiustage oma Thermory välisvoodrilaudu vastupidava tuletõkketöötlusega.

Tuletõkkega puitvooder

Puidust ehitamises pole midagi uut, seda on tehtud kogu maailmas põlvkondade viisi. Uus on aga uute elukeskkondade rajamine, kus kerkib üha kiirema tempoga kõrgeid, mahukaid ja keerukaid puitehitisi. See nõuab tulekaitsealaseid oskusteadmisi ja vastavaid tehnilisi lahendusi. 

Woodsafe

Tehnoloogia

Woodsafe pakub uuenduslikku töötlust, millega antakse puidule püsiv tulekaitse. Ettevõtte ainulaadse tehnoloogia abil täiustatakse puidu loomulikke omadusi tuletõkketöötlusega. 

Woodsafe’i tuletõkketöötlust saab lisada Thermory termotöödeldud kuuse- ja männpuidule. 

Tehnoloogia ja energiasäästlik tootmine 

Woodsafe’i tehas kasutab energia saamiseks CO2-neutraalseid ressursse, näiteks puidugraanuleid ja päikeseelektrijaama, aga ka ulatuslikke energiasäästumeetmeid, mida kajastatakse Woodsafe’i kestlikkusaruandes. 

Woodsafe Exterior WFX™ on ainulaadne puittoodete tulekaitsevahendiga immutamise süsteem, mis põhineb polümeertehnoloogial. See tähendab, et tulekaitsevahend kõvastub ja moodustab veekindla polümeeri. Selle tulemusel saab puitvoodrilaudu kasutada väliskeskkonnas ilma igasuguse pinnatöötluseta, st. vihm ei pese tulekaitseomadusi puidust välja ka aastaid hiljem. 

Immutusprotsessi käigus tehakse puit põhjalikult märjaks ja süttimist ja tule levikut takistav aine surutakse vaakumkambris sügavale puidu rakustruktuuri, kus see kinnitub. 

Woodsafe Exterior WFX™-i tehnilised omadused

Tehnilised omadused 

WOODSAFE Exterior WFX on nüüdisaegsel polümeertehnoloogial põhinev tuletõkketöötlus. Selle aluseks on vees lahustuva orgaanilise polümeeri põhine süsteem, kus puitu immutatakse vaakum-survemeetodil. Sellele järgneb kõrgel temperatuuril molekulaarsete sidemete loomise protsess, mille käigus vees lahustuvad kemikaalid muunduvad püsivate keemiliste sidemetega suure molekulmassiga vees lahustumatuks vaiguks. 

  • Saavutatav tuletundlikkuse klass: B-s2,d0
  • Saavutatav tuletundlikkuse klass: SP-Fire 105 
  • Tüübikinnitusega sertifitseeritud kestvusklass EN 16755 EXT (ka ilma täiendava pinnatöötluseta) 
  • LR-kindlus (leostumiskindlus, Ühendkuningriigi puidukaitse liit) 
  • Tulekaitsevahendiga immutamisel säilib puidu loomulik välimus 
  • Tuleb kasutada roostevabast terasest kinnitusvahendeid 

 

Woodsafe Exterior WFX™-i eelised

IGAKÜLGNE 

Sügav tulekaitse kõigil kuuel küljel kontrollitud vaakumsurveprotsessi abil 

SERTIFITSEERITUD 

Tüübikinnitusega sertifitseeritud EN 16755 EXT ja ASTM D2898 klassifikatsioon tõendavad tulekaitsevahendiga immutatud puidu sobivust väliskeskkonnas paigaldamiseks ilma kaitsva värvikihita 

TULEKLASS B 

Woodsafe Exterior WFX-iga immutatud puit saavutab süttivate materjalide kõrgeima euroklassi – Bs2,d0 (s2) 

MITTEMÜRGINE 

Exterior WFX-iga immutamine ei ole klassifitseeritud tervise- ega keskkonnaohtlikuks 

MITTELEOSTUV 

Exterior WFX põhineb nüüdisaegsel tehnoloogial, mille abil moodustub puidus veekindel tulekaitseimmutus. 

PIKK KASUTUSIGA 

Exterior WFX-i kasutusiga on hinnanguliselt 30 aastat või kauem, olenevalt geograafilisest asukohast, laiuskraadist, puidu tüübist ja kasutusviisist 

NATURAALNE PUIT 

Puidu tekstuur ja toon töötluse käigus ei muutu ning puit vananeb loomulikul teel 

LOOMULIK NIISKUSESISALDUS 

Ei suurenda puidu niiskusimavust 

Milline on Woodsafe võrreldes teiste tulekaitselahendustega? 

Dokumendid ja toimivusdeklaratsioonid 

Arutame teie projekti

Me teeme tihedat koostööd tuletõkkepuidu tarnijatega ja saame vajaduse korral pakkuda kohandatud lahendusi. Võtke meiega ühendust ja leiame teie projektile parima lahenduse.