Biofiilisen designin kuusi elementtiä

Biofiilisen designin tavoite on luoda tiloja, joista on hyötyä sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle edistämällä ihmisten luontaista kiintymystä luontoon ja luomalla harmoniaa rakennettuun ympäristöön. Maailman tärkeimmän luonnollisen rakennusmateriaalin, puun, tuottajana Thermory on biofiilisen designin merkittävä edelläkävijä – vaikka tämän laaja-alaisen tieteenalan periaatteet menevätkin paljon materiaalivalintoja pidemmälle.

Mitä on biofiilinen design ja mistä nämä kuusi elementtiä tulevat?

Biofiilinen design on rakennusten ja maisemien suunnittelumenetelmä, joka edistää ihmisten ja luonnon välistä suhdetta tuomalla erilaisia luonnonpiirteitä rakennettuun ympäristöön. Biofiilisen designin kuuden elementin kehittäjä on Stephen Kellert, sosiaaliekologin ja merkittävän biofiilisen designin puolestapuhuja, joka on kirjoittanut aiheesta laajasti.

Kellertin mukaan biofiilisen designin käsite on sinänsä suhteellisen helppo ymmärtää. Voimme helposti käsittää, miten ja miksi se luo myönteisiä tuloksia, mutta sen soveltaminen todellisuudessa on haastavaa. Tämä johtuu siitä, että emme täysin ymmärrä luontoon liittyvän kiintymyksemme biologista toimintaa tai sitä, kuinka voimme sisällyttää kaiken ymmärryksemme fyysisiin rakennuksiin. Näiden kuuden elementin tarkoitus on luoda puitteet, joiden avulla voimme menestyksekkäästi hyödyntää biofiilistä designia rakennetussa ympäristössä.

Mitä hyötyä biofiilisesta designista on ihmisille?

Koska ihminen on kehittynyt luonnon keskellä suurimman osan historiastamme, hänellä on biologisesti luontainen kiintymys luontoon ja tunne riippuvaisuudesta sitä kohtaan. Kellert väitti, että yhteys luontoon ei ole pelkästään hyödyllistä hyvinvoinnillemme, vaan se on sille välttämätöntä. Biophilic design -teoksessa hän mainitsee tutkimuksia, joissa on todettu, että yhteys luontoon ja luonnonpiirteisiin tuo seuraavia hyötyjä:

Ripeämpi toipuminen sairaudesta ja leikkauksesta

Terveys- ja sosiaalisten ongelmien väheneminen

Työntekijöiden suorituskyvyn ja motivaation paraneminen ja stressin väheneminen

Parantunut kognitiivinen toiminta

Lasten terveempi kehitys ja kasvu

Parempi elämänlaatu ja vahvempi paikkatietoisuus yhteisöissä

Biofiilisen designin kuusi elementtiä

Kellert on määrittelyt kaksi biofiilisen designin ulottuvuutta. Hän kutsuu niitä orgaaniseksi tai naturalistiseksi ulottuvuudeksi, joka liittyy rakennetun ympäristön muotoihin ja muotoihin, jotka jollakin tavalla heijastavat ihmisen yhteyttä luontoon, ja paikkasidonnaiseksi tai kansanomaiseksi ulottuvuudeksi, joka kuvaa piirteitä, jotka yhdistävät maiseman tai rakennuksen paikallisen alueen kulttuuriin ja ekologiaan. Nämä kaksi ulottuvuutta jaetaan kuuteen elementtiin, joista kukin jakautuu edelleen useisiin ominaisuuksiin. Tarkastellaan tarkemmin näitä kuutta elementtiä ja niihin kuuluvia attribuutteja.

1.   Ympäristöominaisuudet

Yksinkertaisesti sanottuna ympäristöominaisuuksien biofiilinen designelementti liittyy rakennetussa ympäristössä esiintyviin luonnon ominaisuuksiin. Ihmiset tuntevat luonnostaan vetoa luonnonympäristön piirteisiin, kuten kasveihin, eläimiin ja luonnonmateriaaleihin. Yhteyden tunnetta luontoon voidaan luoda myös väreillä, vedellä ja auringonvalolla, ja hyvin ilmastoidut tilat edistävät hyvinvointia. Rakennukset, jotka ovat sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa, esimerkiksi murattia kasvavat seinät tai paikallisia geologisia piirteitä täydentävät rakennukset, saavat yleensä myös hyvän vastaanoton.

Ympäristöominaispiirteiden ominaisuuksia:

Väri

Vesi

Ilma

Auringonvalo

Kasvit

Eläimet

Luonnonmateriaalit

Näkymät

Julkisivun viherrakentaminen

Geologia ja maisema

Elinympäristöt ja ekosysteemit

Tuli

Biophilic design element in Thermory Office

Tapaustutkimus: Puunkuoresta valmistetut paneelit antavat toimistotilalle luonnetta

Sisustusarkkitehti Külli Salum yhdisteli eri värejä, profiileja ja tyylejä tasapainoisen ja erittäin tyylikkään kokonaisvaikutelman aikaansaamiseksi.

2.   Luonnolliset muodot

Luonnonmuotojen elementti käsittää rakennusten luonnollisen maailman ilmentymät ja simulaatiot sekä sisä- että ulkopuolella. Tähän voivat kuulua kasvillisuudessa, puissa ja lehdissä esiintyvät muodot ja kuviot sekä eläinten ja niiden luomat rakenteet, kuten pesät ja verkot.

Suositaan myös tiloja, jotka jäljittelevät luonnon piirteitä tai luonnon virtaavia, orgaanisia muotoja modernin arkkitehtuurin tyypillisesti esiintyvien suorien reunojen ja suorien kulmien sijaan, samoin kuin paikallista geologiaa jäljitteleviä tai jopa ”vahingossa” eläviä muotoja muistuttavia malleja.

Luonnonmuotojen ominaisuudet:

Kasvitieteelliset kuviot

Puu- ja pylvästuet

Eläinaiheet (pääasiassa selkärankaiset)

Kuoret ja kotilot

Munanmuotoiset, soikeat ja putkimaiset muodot

Kaaret, holvit ja kupolit

Suorista linjoista ja suorakulmista poikkeavat muodot

Luonnonpiirteiden simulointi

Biomorfia

Geomorfologia

Biomimiikka

3.   Luonnolliset kuviot ja prosessit

Muodoista poiketen tässä elementissä keskitytään luonnossa esiintyvien ominaisuuksien sisällyttämiseen rakennetun ympäristön parantajina, esimerkiksi aistein havaittavien asioiden, kuten valon tai äänien, vaihtelu ja yksityiskohtien rikkaus, materiaalien ominaisuuksien muutokset ajan myötä, keskeiset keskipisteet, tilat ja käytävät, joilla on selkeät rajat, sekä eri tilojen välillä havaittava kuvio, kontrasti tai yhteys. Ihmiset haluavat myös mieluummin kokea kokonaisuuden tai täydellisyyden paikoissa, jotka koostuvat useista erillisistä osista.

Luonnollisten mallien ja prosessien ominaisuudet:

Aistien vaihtelevuus

Tiedon runsaus

Ikä, muutos ja ajan patina

Kasvu ja kukoistus

Merkittävä keskipiste

Kuvioidut kokonaisuudet

Rajoitetut tilat

Siirtymätilat

Yhdistetyt sarjat ja ketjut

Osien integrointi kokonaisuuksiin

Täydentävät kontrastit

Dynaaminen tasapaino ja jännitys

Fraktaalit

Hierarkkisesti järjestetyt suhteet ja asteikot

4.   Valo ja tila

Valon ja tilan käyttö on keskeinen osa biofiilistä designia, ja ne voidaan sisällyttää tilaan monin eri tavoin. Sekä luonnollisesta että suodatetusta päivänvalosta voi olla hyötyä, kun taas heijastunut valo, valon ja varjon vuorovaikutus sekä valon manipulointi muotojen tai visuaalisten piirteiden luomiseksi tarjoavat kaikki lisäarvoa. Samalla tilaa voidaan käyttää luomaan avoimuuden, monimuotoisuuden ja harmonian tunnetta, yhteyttä sisä- ja ulkoympäristön välille sekä määrittelemään ympäröiviä muotoja ja alueita.

Valon ja tilan ominaisuudet:

Luonnonvalo

Suodatettu ja hajautettu valo

Valo ja varjo

Heijastunut valo

Valoaltaat

Lämmin valo

Valo muotona

Tilavuus

Tilallinen vaihtelu

Avaruus muotona

Tilallinen harmonia

Sisä–ulko-tilat

5.   Paikkasidonnaiset suhteet

Paikkasidonnaiset suhteet viittaavat kulttuurin ja ekologian yhdistämiseen. Ihmisillä on vahva tunne yhteydestä paikkoihin, koska haluamme turvata resursseja ja varmistaa turvallisuuden tunteen alueen hallinnalla – tämä selittää, miksi meillä on koti-ikävä tai miksi kaipaamme paikkoja, joissa tunnemme olomme hyväksi. Yhteytemme paikkoihin voi liittyä maantieteellisiin ja historiallisiin piirteisiin, paikallisiin ekosysteemeihin, kulttuurielementteihin ja -materiaaleihin sekä maisemiin. Kun ihmisillä on tunneside paikkaan, he tuntevat, että he haluavat hoitaa sitä.

Paikkasidonnaisten suhteiden ominaisuudet:

Maantieteellinen yhteys paikkaan

Historiallinen yhteys paikkaan

Ekologinen yhteys paikkaan

Kulttuurillinen yhteys paikkaan

Alkuperäiset materiaalit

Maisemasuuntaus

Rakennuksen muotoa määrittävät maisemalliset piirteet

Maisemaekologia

Kulttuurin ja ekologian integrointi

Paikan henki

Juurettomuuden välttäminen

Thermory Benchmark thermo-ash decking and cladding, Maidla Nature Resort in Estonia

Tapaustutkimus: Luonnonhuvila täydellisesti sijoitettuna puiden keskelle

Nature Villaa rakentaessa tavoitteena oli olla kaatamatta puita. Rakennus on sijoitettu kasvavien puiden väliin, joten sieltä avautuu runsaasti näkymiä luontoon luoden vaikutelman, että tila lepää puiden suojaavassa syleilyssä.

6.   Kehittyneet ihmisen ja luonnon väliset suhteet

Vaikka kaikki kuvaamamme elementit heijastavat ihmisen yhteyttä luonnonympäristöön, tässä keskitytään luontosuhteemme perusasioihin ja kuinka ne voivat heijastua rakennettuun ympäristöön. Tähän voi kuulua turvallisuuden ja suojelun tunne, monipuolisuuden ja säännöllisyyden tasapaino, uteliaisuuden ja tutkimisen edistäminen sekä onnistumisen ja ympäristön hallinnan tunteen synnyttäminen. Kiintymystämme ja vetovoimaamme luontoon voidaan hyödyntää myös biofiilisellä designilla.

Kehittyneen ihmisen ja luonnon välisen suhteen ominaisuudet:

Mahdollisuus ja turvapaikka

Järjestys ja monimutkaisuus

Uteliaisuus ja houkutus

Muutos ja metamorfoosi

Turvallisuus ja suojelu

Hallinta ja valvonta

Kiintymys ja kiinnittyminen

Vetovoima ja kauneus

Tutkimus ja löytäminen

Tieto ja kognitio

Pelko ja kunnioitus

Syvä kunnioitus ja hengellisyys

Tämä lyhyt biofiilisen designin kuuden elementin johdanto on hyödyllinen lähtökohta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tutkimaan tätä kiehtovaa aihetta. Jos haluat lisää käytännön ideoita siitä, miten nämä elementit voidaan sisällyttää arkkitehtuuriin, lue meidän blogiartikkelin ”Biofiilisen designin toteuttaminen julkisissa tiloissa”.

Related posts

Thermory_decking_thermo_ash

Luovia ideoita ulkona asumiseen

Tuo ulkotiloihin mukavuutta, tyyliä ja käytännöllisyyttä, jotta voisit viettää enemmän aikaa raittiissa ilmassa tulevina lämpiminä...

Thermory ash decking

Löydä inspiroivia puuterassi-ideoita

Kesä on aivan nurkan takana. Kun katsomme innokkaasti ulos ja näemme lämpötilan nousun merkkejä, se voi tarkoittaa vain yhtä asiaa – olemme valmiita...

Thermory Benchmark thermo-pine mix and match cladding

Inspiroivia puuverhousideoita ulkotiloihin

Luonnonpuuta voidaan käyttää monin eri tavoin. Kauneus ja monipuolisuus tekevät puusta verrattoman rakennusmateriaalin. Se tuo sekä sisä- että...

Thermal modification

Lämpökäsitelty puu – mitä se on?

Miten puiset viikinkilaivat kestivät meriveden syövyttävän vaikutuksen? Pohjoiset merenkulkijat tapasivat käsitellä puunsa tulella. Nykyinen...

Thermory_Pine_Decking; aged & unoiled_Norway_photo credit Moelven Wood Prosjekt

Lämpökäsitellyn puun värin muuttuminen Thermory-tuotteissa

Puu on luonnonmateriaali, jonka väri muuttuu auringon valon vaikutuksesta vuosien kuluessa. Näin käy myös lämpökäsitellylle puulle, joka iän...

Thermory_Pine_ Decking_Profile D30_26x115_Surf Club_Estonia

Thermory ulkona: Terassit

Terassi toimii usein kodin hienoimpien ja ikimuistoisimpien hetkien näyttämönä. Lämpiminä kesäpäivinä istumme mielellämme ulkona ja nautimme...

Thermory Pine cladding

Päästä luovuutesi valloilleen Thermoryn monipuolisten paneeleiden avulla

Julkisivuun ulkoverhouksen valitseminen on iso asia. Julkisivu suojaa talon rakenteita ja sen tulee kestää vuosikymmeniä. Lämpökäsitellyt...

Thermory Benchmark thermo-pine cladding

Thermory ulkona: Verhous

Luonnonpuu tuntuu lämpimältä ja kutsuvalta niin sisällä kuin ulkona. Erityisesti ulkokohteissa on tärkeää valita materiaali, joka ei vain näytä...

Thermory Benchmark thermo-ash decking

Thermory-terassilautojen asennusjärjestelmät

Kun olet valinnut terassillesi täydelliset terassilaudat, on aika valita terassilaudoille kiinnitystapa. Terassilaudat voi kiinnittää runkoon joko niin,...

Thermory Benchmark thermo-ash decking

Terassilaudoituksen kuviot

Terassilaudoituksen suuntaa pohdittaessa vaihtoehtoja on huomattavasti enemmän kuin vain pitkittäin tai poikittain. Hieman perehtymällä ja...

Thermory Benchmark thermo-ash cladding D4 and D4sg2, developer Interfaca

ASUNTOESITTELY: modernia hollantilaista maaseuturakentamista

Tämä kaunis, moderni rakennus sijaitsee hieman odottamattomassa paikassa. Metsän läpi kuljettuasi saavut aukealle, josta avautuu näköala viereiselle...

Tähän postaukseen liittyvät projektit

Upeaa pihamaisemointia Helmondissa

THERMORY BENCHMARK -LÄMPÖSAARNI
ALANKOMAAT

Sauna järven rannalla

THERMORY BENCHMARK -LÄMPÖMÄNTYÄ, SISÄVERHOUS LEPPÄÄ
SLOVAKIA

Thermory Benchmark lämpömänty verhous, profiili: C4 20x52, harjattu; viimeinen: tumma ölj; Rakvere koulu; Salto Architects

Rakveren valtionlukio, Salto Architects

THERMORY BENCHMARK -LÄMPÖMÄNTYÄ
VIRO

Bensonin omakotitalo, Studio AZ Design

THERMORY BENCHMARK -LÄMPÖSAARNI
KALIFORNIA, YHDYSVALLAT

Thermory Benchmark lämpömänty verhous, Minikin mökki, arkkitehti Mari Hunt, valokuva Maria Ilves

Minikin Hunt -minitalo, arkkitehti Mari Hunt

THERMORY BENCHMARK -LÄMPÖMÄNTY
VIRO

Kärrysauna

THERMORY BENCHMARK-LÄMPÖMÄNTY, STP LEPPÄ
SLOVAKIA

Thermory Benchmark lämpömänty verhous ja lämpösaarni terassi, Mökki Piil, arkkitehti Arsenit

Mökki Piil, Arsenit

THERMORY BENCHMARK LÄMPÖMÄNTY, LÄMPÖSAARNI
VIRO

Pelgulinnan lukio, Arhitekt Must

THERMORY BENCHMARK LÄMPÖMÄNTY
VIRO

Patiorakennus, BNLA Architecten

BENCHMARK-LÄMPÖSAARNI C5J
AMSTERDAM, ALANKOMAAT

Thermory Vivid lämpömänty verhous, Arkkitehti Catherine Pageau, Valokuvaaja Justin Rush

Treeangle-mökki

THERMORY BENCHMARK LÄMPÖMÄNTY
GEORGIA, USA

Deschutes-joen residenssi, Anacapa Architecture

TERASSIT THERMORY -LÄMPÖSAARNISTA, SISÄKATOT JA ULKOVERHOUS LÄMPÖKUUSESTA
OREGON, USA

Moderni maalaistalo, Poon Design Inc.

THERMORY BENCHMARK -LÄMPÖSAARNI
KALIFORNIA, USA

Täyspuinen järvenrantatalo, Opal Architecture

THERMORY BENCHMARK -LÄMPÖSAARNI
CONNECTICUT, USA

Passiivitalo Englewoodissa, Coloradossa

Thermory Benchmark-lämpösaarni
Colorado, USA

Thermory thermo-pine cladding

Paiden lukio, suunnittelu Salto Architects

Benchmark-lämpömänty
Viro

Thermory Benchmark thermo-pine cladding

Yksityiskoti Puolassa

BENCHMARK-LÄMPÖMÄNTY
PUOLA

Thermory thermo-pine cladding

DO Architects -arkkitehtitoimiston suunnittelema päiväkoti Liettuassa

BENCHMARK-LÄMPÖMÄNTY
Liettua

Thermory Benchmark thermo-pine mix and match cladding

Gartnerlien I

BENCHMARK-LÄMPÖMÄNTY
NORJA

Thermory Benchmark thermo-pine cladding

Powerhouse Telemark

BENCHMARK-LÄMPÖMÄNTY
NORJA

Thermory Pine cladding

Wilcza Poręban loma-asunnot

BENCHMARK-LÄMPÖMÄNTY
PUOLA

Thermory Benchmar thermo-pine cladding and decking, Waterfront Norway

The Waterfront, Stavanger

THERMORY PINE VERHOUS, TERASSI JA KATTO
NORJA

Thermory Becnhmark thermo-pine

Taramea-energiansäästötalo

THERMORY PINE 26X140 MM, PROFIILI C8
UUSI-SEELANTI

Thermory ash decking

Moderni Lawrence Manor

THERMORY ASH 20X112 MM, PROFIILI D31
KANADA

Thermory Benchmark Ash Cladding Noa restaurant

Ravintola NOA

THERMORY ASH 20X72/140/190 MM, PROFIILI C5, HARJATTU
VIRO

Thermory Benchmark thermo-ash decking and cladding, Nature Resort in Estonia, architect Mari Hunt, photo Elvo Jakobson

Maidla – luonnonystävän paratiisi

BENCHMARK-LÄMPÖSAARNI
VIRO