PUURAAKA-AINEEMME ON PERÄISIN KESTÄVÄSTI HOIDETUISTA METSISTÄ

Arvostamme puuta. Välitämme metsistä. Vaadimme tavarantoimittajiltamme korkealaatuista ja kestävää puuta ja vastuullisia ympäristökäytäntöjä.

Joutsen-merkki

Joutsen-merkki on ympäristömerkintä, jonka tarkoituksena on vähentää hyödykkeiden tuotannon ja kulutuksen vaikutusta ympäristöön. Sen avulla kuluttajat ja yritykset voivat valita ympäristöystävällisimpiä tavaroita ja palveluita, ja se takaa, että tuote täyttää ympäristö- ja laatuvaatimukset.

Thermoryn mänty- ja kuusituotteille, jotka on lämpökäsitelty voimakkaasti, on myönnetty Joutsen-merkki seuraavassa tuoteryhmässä: 086 Kestävä puu ulkokäyttöön. / NORDIC-ECOLABEL.ORG

Forest Stewardship Council® (FSC®)

Metsäsertifioinnin edelläkävijällä FSC® :llä on 25 vuoden kokemus kestävästä metsänhoidosta. FSC® on merkittävä paremman metsänhoidon puolestapuhuja ja edistää metsien kestävämpää hyödyntämistä, suojelua ja uusiutumista ympäri maailman. / FSC.ORG

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

Suurin osa havupuutavarastamme tulee PEFC-sertifioiduista metsistä.
PEFC on kansallisten metsäsertifiointijärjestelmien kansainvälinen kattojärjestö. Kansainvälisenä voittoa tavoittelemattomana järjestönä se on sitoutunut edistämään kestävää metsänhoitoa riippumattomien kolmansien osapuolten välityksellä. / pefc.org

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 logo

ISO 9001/14001/45001 Integroitu hallintajärjestelmä

Tuotantoyksiköillämme Reolassa, Loossa ja Kastressa sekä pääkonttorillamme Tallinnassa on nyt ISO 9001:2015 -, ISO 14001:2015 – ja ISO 45001:2018 -sertifikaatit.
ISO 9001 -sertifikaatissa määritellään laadunhallintajärjestelmä ja sen avulla taataan tuotteiden ja palveluiden yhdenmukaisuus ja laatu.

ISO 14001 -sertifikaatti asettaa ympäristön hallintajärjestelmän kriteerit. Sillä taataan yhtiön johdolle sekä työntekijöille ja ulkopuolisille yhteistyökumppaneille, että ympäristövaikutuksia mitataan ja niitä pyritään vähentämään.

ISO 45001:2018 -sertifikaatti määrittelee työturvallisuushallintajärjestelmän vaatimukset ja antaa ohjeita sen käyttöön, jotta organisaatiot voivat tarjota turvallisia ja terveellisiä työpaikkoja estämällä työhön liittyvät vammat ja terveyshaitat, sekä parantamalla ennakoivasti sen työterveyssuoritusta.

ISO 9001 CERTIFICATE
ISO 14001 CERTIFICATE
ISO 45001 CERTIFICATE
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY

Ympäristötuoteseloste (EPD)

Ympäristötuoteseloste (EPD) on asiakirja, joka tarjoaa läpinäkyvää tietoa minkä tahansa tuotteen tai materiaalin ympäristövaikutuksista sen elinkaaren aikana. EPD on raportti tuotteen ympäristötehokkuudesta. Ilmoitus on kolmannen osapuolen tarkastama ja rekisteröity EPD-järjestelmään.

Seuraamme tarkasti, mistä puu tulee. Toimitamme vain parasta puuta kestävästi hoidetuista metsistä ympäri maailmaa. Tämä auttaa vähentämään metsäkadon kielteisiä vaikutuksia.

Thermory’s products are thoroughly tested

Thermory cladding durability

ERITTÄIN KESTÄVÄ

Thermory wood dimensional stability

STABIILI

termite_resistant

TERMIITTIENKESTÄVYYS

CATAS on testannut tuotteidemme kestävyyden

CATAS on yksi Euroopan suurimmista testi- ja tutkimuslaboratorioista. / CATAS.COM
CATAS on testannut Thermoryn voimakkaasti lämpökäsitellyt tuotteet ja myöntänyt niille seuraavat kestävyysluokitukset:

 • Thermoryn lämpösaarni – 1. luokka, korkein kestävyysluokitus (vähintään 25 vuoden suojaus lahoamista vastaan)
  CATAS LÄMPÖSAARNI
 • Thermoryn lämpökuusi – 1. luokka, korkein kestävyysluokitus (vähintään 25 vuoden suojaus lahoamista vastaan)
  CATAS LÄMPÖKUUSI
 • Thermoryn lämpömänty – 2. luokka, hyvä kestävyysluokitus (jopa 25 vuoden suojaus lahoamista vastaan)
  CATAS LÄMPÖMÄNTY
  CATAS LÄMPÖRADIATAMÄNTY