PUURAAKA-AINEEMME ON PERÄISIN KESTÄVÄSTI HOIDETUISTA METSISTÄ

Arvostamme puuta. Välitämme metsistä. Vaadimme tavarantoimittajiltamme korkealaatuista ja kestävää puuta ja vastuullisia ympäristökäytäntöjä.

Joutsen-merkki

Joutsen-merkki on ympäristömerkintä, jonka tarkoituksena on vähentää hyödykkeiden tuotannon ja kulutuksen vaikutusta ympäristöön. Sen avulla kuluttajat ja yritykset voivat valita ympäristöystävällisimpiä tavaroita ja palveluita, ja se takaa, että tuote täyttää ympäristö- ja laatuvaatimukset.

Thermoryn mänty- ja kuusituotteille, jotka on lämpökäsitelty voimakkaasti, on myönnetty Joutsen-merkki seuraavassa tuoteryhmässä: 086 Kestävä puu ulkokäyttöön. / NORDIC-ECOLABEL.ORG

Forest Stewardship Council® (FSC®)

Metsäsertifioinnin edelläkävijällä FSC:llä on 25 vuoden kokemus kestävästä metsänhoidosta. FSC on merkittävä paremman metsänhoidon puolestapuhuja ja edistää metsien kestävämpää hyödyntämistä, suojelua ja uusiutumista ympäri maailman. / FSC.ORG

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

Suurin osa havupuutavarastamme tulee PEFC-sertifioiduista metsistä.
PEFC on kansallisten metsäsertifiointijärjestelmien kansainvälinen kattojärjestö. Kansainvälisenä voittoa tavoittelemattomana järjestönä se on sitoutunut edistämään kestävää metsänhoitoa riippumattomien kolmansien osapuolten välityksellä. / pefc.org

ISO-laatujärjestelmän sertifikaatti

Reolan-laitoksellamme on 13.11.2020 alkaen ISO 9001:2015 -todistus.
ISO 9001 määrittää laadunhallintajärjestelmän kriteerit ja auttaa varmistamaan tuotteiden ja palveluiden yhdenmukaisuuden ja laadun.

Thermory’s products are thoroughly tested

Thermory cladding durability

ERITTÄIN KESTÄVÄ

Thermory wood dimensional stability

STABIILI

termite_resistant

TERMIITTIENKESTÄVYYS

CATAS on testannut tuotteidemme kestävyyden

CATAS on yksi Euroopan suurimmista testi- ja tutkimuslaboratorioista. / CATAS.COM
CATAS on testannut Thermoryn voimakkaasti lämpökäsitellyt tuotteet ja myöntänyt niille seuraavat kestävyysluokitukset:

 • Thermoryn lämpösaarni – 1. luokka, korkein kestävyysluokitus (vähintään 25 vuoden suojaus lahoamista vastaan)
  CATAS LÄMPÖSAARNI
 • Thermoryn lämpökuusi – 1. luokka, korkein kestävyysluokitus (vähintään 25 vuoden suojaus lahoamista vastaan)
  CATAS LÄMPÖKUUSI
 • Thermoryn lämpömänty – 2. luokka, hyvä kestävyysluokitus (jopa 25 vuoden suojaus lahoamista vastaan)
  CATAS LÄMPÖMÄNTY
  CATAS LÄMPÖRADIATAMÄNTY