Puun hyödyt koulurakentamisessa ja -suunnittelussa

Oikeiden materiaalien valitseminen on ratkaisevan tärkeää koulutilojen suunnittelussa ja rakentamisessa. Viime vuosina kasvava suuntaus on ollut käyttää puuta koulujen rakentamisessa. Puu on monipuolinen ja kestävä materiaali, jolla on lukuisia etuja sen esteettisestä vetovoimasta myönteiseen oppimisympäristövaikutukseen. Tässä blogikirjoituksessa tutkimme, miksi puun käyttö koulurakentamisessa ja -suunnittelussa on hyvä asia. Korostamme sen ympäristöystävällisyyttä, terveyshyötyjä ja kykyä edistää luovuutta ja inspiraatiota.

Puu on kestävää

Vastuullisesti hankittu puu on täysin kestävää.  Se sitoo hiilidioksidia, mikä tarjoaa mahdollisuuden rakentaa hiilineutraaleita ja joissakin tapauksissa hiilinegatiivisia rakennuksia. Sen rakentaminen voi olla edullisempaa, ja sen sisältämä energia ja ympäristöominaisuudet ovat kestävämmällä tasolla kuin muissa tavanomaisissa rakennusmateriaaleissa.

Parempi sisäilman laatu

Yksi puun käytön merkittävistä eduista koulurakentamisessa on sen positiivinen vaikutus sisäilman laatuun. Puu säätelee kosteutta luonnollisesti sitomalla ja vapauttamalla kosteutta, mikä edistää terveellisempää sisäympäristöä. Toisin kuin jotkut synteettiset materiaalit, puu ei tuota haitallisia kemikaaleja tai haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka voivat vaikuttaa haitallisesti ilmanlaatuun ja opiskelijoiden terveyteen. Koulut voivat tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle turvallisen ja terveellisen oppimisympäristön valitsemalla puun.[1]

Thermoryn Dune

Parempi akustiikka

Akustiikalla on ratkaiseva rooli opetustiloissa, koska se vaikuttaa merkittävästi oppimiseen ja keskittymiseen. Puulla on erinomaiset akustiset ominaisuudet, jotka vaimentavat ääntä ja vähentävät kaikua ja taustamelua. Tämä ominaisuus auttaa luomaan hiljaisemman ja keskittyneemmän ympäristön, jossa opiskelijat ja opettajat voivat kommunikoida tehokkaasti ja parantaa yleistä oppimiskokemusta.

Yhteys luontoon ja biofiilinen suunnittelu

Puiden ja luonnon terapeuttiset vaikutukset ymmärretään hyvin rakennustemme ulkopuolella, mutta rakennustemme sisällä puuta ja muita luonnonmateriaaleja voidaan käyttää terveellisten, runsaiden ja biofiilisten ympäristöjen luomisessa.

Puu muodostaa suoran yhteyden luontoon luoden hoivaavan ja rauhoittavan ilmapiirin. Puun käyttäminen koulurakentamisessa auttaa edistämään biofiilisiä periaatteita, stimuloimaan oppilaiden aisteja ja inspiroimaan luovuutta. Kun terveellisiin materiaaleihin kiinnitetään enemmän huomiota, puun merkitys materiaalina kasvaa sen kestävyyden ja fysiologisten ominaisuuksien kannalta.

Thermory Benchmark lämpömäntyverhous

Runsaasti terveyshyötyjä

Tutkimukset ovat osoittaneet, että puusta rakennetut tai puuelementtejä sisältävät opetusympäristöt voivat vaikuttaa suoraan ja myönteisesti lasten fyysiseen ja henkiseen terveyteen.  Joanneum Researchin vuonna 2008 tekemässä itävaltalaisessa tutkimuksessa verrattiin pääosin massiivipuumateriaaleista koostuvaa luokkahuonetta tavalliseen luokkahuoneeseen. 52 lapsen terveyshyötyjä mitattiin. Tutkimus osoitti, että lasten syke puisessa luokkahuoneessa hidastui merkittävästi. Stressin ilmentyminen väheni ja lapset olivat näkyvästi rentoutuneempia.  Puinen ympäristö vaikutti myös positiivisesti heidän oppimiseen.

Puun valitseminen koulun rakentamisen ja suunnittelun perusmateriaaliksi tarjoaa lukemattomia etuja. Puu edistää terveellisten, inspiroivien ja ympäristöystävällisten oppimisympäristöjen luomista, kestävää kehitystä, parempaa sisäilman laatua sekä akustiikkaa. Hyväksymällä puun monipuolisuuden ja kauneuden oppilaitokset voivat tarjota opiskelijoille tiloja, jotka lisäävät hyvinvointia, luovuutta ja akateemista huippuosaamista.

Viitteet:

[1] Higgins, S., Hall, E., Wall, K., Woolner, P., & McCaughey, C. (2005). The Impact of School Environments: Kirjallisuuskatsaus. The Centre for Learning and Teaching. Newcastlen yliopisto. Noudettu osoitteesta https://www.researchgate.net/publication/232607630_The_Impact_of_School_Environments_A_Literature_Review

Related posts