EU-hankkeet

Environmental Investment Centre Foundation tukee Thermory AS:n resurssitehokkuuden parantamista kolmatta kertaa.

 

Hankkeen numero: 2014-2020.4.03.19-0431
Sijainti: Loo, Viro

Investointihankkeen ”Acquisition of a resource-efficient planer for Thermory AS” tavoitteena on ottaa Thermory AS:ssä käyttöön resurssitehokas höyläkone, jossa on optinen skanneri ja liikkuvat höylänpäät, saarnilautojen käsittelyä varten. Mainitunlainen viimeisintä teknologiaa hyödyntävä höyläkone säästää resursseja ja lisää tuotantolinjan kapasiteettia. Tuen määrä on 174 934,39 €. Projekti valmistuu 31. joulukuuta 2020. Hankkeen valmistumisen ansiosta resurssituottavuus lisääntyy 1,27 % ja resurssien käyttö paranee 1,3 %.

Tukea on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston ”yritysten energia- ja resurssitehokkuustoimenpiteen” aktiviteettien ”sijoitukset mahdollisimman hyvään energiatehokkaaseen tekniikkaan” ja ”resurssienhallintajärjestelmien ja niitä tukevien IT-sovellusten tukeminen” nojalla.

Environmental Investment Centre Foundation tukee Thermory AS:n resurssitehokkuuden parantamista toista kertaa.

Hankkeen numero: Hankkeen numero 2014-2020.4.03.19-0535
Sijainti: Loo, Viro

Investointihankkeessa ”Ensuring resource efficiency of thermal modification of ash boards” otetaan käyttöön kekseliäs ratkaisu, joka perustuu teollisuus 4.0 -konseptiin, puun esikäsittelemiseksi ennen saarni-, magnolia- ja radiatamäntylautojen lämpökäsittelyä ja resurssijätteen vähentämiseksi ja tuotantojätteen kalliin ja energiaintensiivisen lämpökäsittelyn välttämiseksi. Tuen määrä on 337 500 €. Projekti valmistuu 31. joulukuuta 2021. Sen ansiosta resurssinkäyttö paranee 6,3 %.

Tukea on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston ”yritysten energia- ja resurssitehokkuustoimenpiteen” aktiviteettien ”sijoitukset mahdollisimman hyvään energiatehokkaaseen tekniikkaan” ja ”resurssienhallintajärjestelmien ja niitä tukevien IT-sovellusten tukeminen” nojalla.

Environmental Investment Centre Foundation tukee Thermory AS:n resurssitehokkuuden parantamista.

 

Investointihankkeen ”Resource- and energy-saving investment implementation for the production complex of Thermory AS” tärkein tavoite on vähentää tuotteiden valmistuskustannuksia vähentämällä tuotantopanosten hintoja, mikä puolestaan auttaisi yritystä pysymään kilpailukykyisenä ja laajentamaan tuotevalikoimaansa. Tavoitteiden saavuttamiseksi investointihankkeessa keskityttiin ensisijaisesti (a) tuotantolinjojen ja kuivaamojen ohjausjärjestelmien automatisointiin ja sen seurauksena tuotannon hävikin vähentämiseen ja (b) tuotantolaitoksen virtalähteen kunnostamiseen.

Hankkeen ansiosta Thermoryn resurssinkäyttökustannus höylättyjen saunamateriaalien tuoteyksikköä kohden pienenee vähintään 6,5 % ja tuotantokapasiteetti suurenee jopa 15 %. Tuen määrä on 972 650 €. Projekti valmistuu 30. kesäkuuta 2020.

Tukea on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston ”yritysten energia- ja resurssitehokkuustoimenpiteen” aktiviteettien ”sijoitukset mahdollisimman hyvään energiatehokkaaseen tekniikkaan” ja ”resurssienhallintajärjestelmien ja niitä tukevien IT-sovellusten tukeminen” nojalla.

*Tuensaajan nimi hankkeen alkaessa: Ha Serv OÜ. Ha Serv OÜ ja Thermory AS fuusioituivat vuonna 2018.