Meie puit pärineb jätkusuutlikult majandatud metsadest

MEIE PUIT PÄRINEB JÄTKUSUUTLIKULT MAJANDATUD METSADEST

Me väärtustame puitu. Me hoolime metsadest. Meie nõuded tarnijaile puidu kvaliteedi, vastupidavuse ja keskkonnasäästlikkuse osas on kõrged.

Teades, kui kaua võtab aega metsade ja ökosüsteemide taastumine, oleme loodusvarade säästliku kasutamise ja keskkonnakaitse veendunud pooldaja. Me suhtume puitu suure vastutustundega. Meie puitmaterjal on hoolikalt kontrollitud ja pärit jätkusuutlikult majandatud metsadest, ent mitte kunagi ohustatud metsadest, troopilistest- või vihmametsadest. Väljastpoolt Euroopa Liitu pärineva materjali seaduslikkust ja päritolu kontrollitakse Euroopa Liidu puidumääruse nõudeid järgides.
Soovi korral saame pakkuda oma puitmaterjale alltoodud sertifikaatidega.

Sertifikaadid

Nordic Swan Ecolabel ehk Põhjamaade Luigemärk

Põhjamaade Luigemärk on ökomärgis, mille eesmärk on vähendada kaupade tootmisest ja tarbimisest tulenevat keskkonnamõju. See aitab tarbijatel ja ettevõtetel valida kõige keskkonnasõbralikumaid kaupu ja teenuseid ning garanteerib toote vastavuse kekkonna- ja kvaliteedinõuetele.

Thermory intensiivse termotöötlusega männi ja kuusepuidust toodetele omistati Luigemärgi litsents järgmise tootegrupi eest: 086 vastupidav / ilmastikukindel puit välistingimustesse (086 Durable/ resistant wood for outdoor use). / NORDIC-ECOLABEL.ORG

Forest Stewardship Council® (FSC®) ehk Metsahoolekogu

Metsade sertifitseerimise teerajajana on FSC-l 25aastane kogemus metsade jätkusuutlikus majandamises. FSC on metsade parema majandamise peamine eestkõneleja, kes edendab ülemaailmselt metsade jätkusuutlikuma kasutamise, konserveerimise ja taastamise trendi. / FSC.ORG

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ehk Metsasertifitseerimisskeemide tunnustamise programm

Enamik meie okaspuidust on pärit PEFC sertifikaadiga metsamajandustest.
PEFC on riiklike metsasertifitseerimissüsteemide ülemaailmne liit. Rahvusvahelise mittetulundusühinguna on see pühendunud säästva metsamajandamise edendamisele sõltumatute kolmandate osapoolte kaudu. / pefc.org

ISO Quality Management Systems Certificate ehk ISO Kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifikaat

Meie Reola tootmisüksus on omandanud ISO 9001 sertifikaadi.
ISO 9001 määratleb kvaliteedijuhtimissüsteemi kriteeriumid ning aitab tagada toodete ja teenuste järjepidevuse ja kvaliteedi.

Toimivusdeklaratsioon (DoP) ja CE-märgis

Toimivusdeklaratsioon annab infot toote omaduste kohta ning CE-märgisega kinnitab tootja, et toode vastab standardile EN 14915.

Thermory tooted on põhjalikult testitud

Mädanikukindlus

Ei erita formaldehüüdi

Stabiilsus

Tugevus

Termiidikindlus

Meie toodete vastupidavust on testinud CATAS

CATAS on Euroopa suurimaid puidu- ja mööblisektori katse- ja rakendusuuringute laboreid. / CATAS.COM
Thermory intensiivse termotöötlusega tooteid on testinud CATAS ning kinnitanud järgmised vastupidavusklassid:

  • Thermory termosaar – Klass 1, kõrgeim vastupidavusklass (mädanikukindlus 25+ aastat)
  • Thermory termokuusk – Klass 1, kõrgeim vastupidavusklass (mädanikukindlus 25+ aastat)
  • Thermory termomänd – Klass 2, kõrge vastupidavusklass (mädanikukindlus 15+ aastat)
CATAS