Rohetiigri Akadeemia andis Thermoryle struktuuri ja tööriistad strateegia elluviimiseks 

Rohetiigri Akadeemia andis Thermoryle arusaama, et peame suuremalt ja süsteemsemalt roheteemadega tegelema ning selleks on vaja kaasata valdkonna spetsialiste. Oleme ettevõttes loonud uued ametikohad nagu kvaliteedi- ja keskkonnajuht ning energeetika valdkonnajuht, kes vastutavad rohestrateegia elluviimise eest.

Thermory südameasjaks on puidukasutuse propageerimine. Funktsionaalse ja kõrgelt väärindatud puidu abil loome kestvaid väärtusi, et pärandada järeltulevatele põlvedele looduslähedasem ja jätkusuutlikum elukeskkond.  

Rohetiigriga ajendas meid liituma soov viia ellu pööre rohelisema ja vastutustundlikuma ettevõtluse suunas. Tunnetasime, et meie kliendid ootavad ja hindavad jätkusuutlikkust mõtlemisest kantud innovaatilisi tooteid ja teenuseid, kuid tundsime roheteemadel puudust kvaliteetsest sisendist, inspireerivatest näidetest ning sarnaselt mõtlevate ettevõtete võrgustikust. Rohetiigri initsiatiiv oli meile ideaalne platvorm, mille abil luua konkreetne teekaart ning kaasata inimesi ettevõtte seest. 

Eesmärkide seadmine – leia mõjukad, ent teostatavad projektid 

Teekonna alguspunkti kaardistamiseks viisime koostöös Sustinere’iga läbi grupi Eesti ettevõtete CO2 auditi, kus selgus, et meie jalajäljest lõviosa moodustavad energeetika ja transport.  

Termotöötluse spetsiifika eeldab kõrgeid tiputemperatuure, mida saab tehniliselt saavutada vaid teatud kütteliikide abil nagu maagaas ja kütteõli, mille asendamine on suhteliselt ajamahukas ja kallis. Oleme alustanud alternatiivide kaardistamist ning palganud ettevõttesse energeetika valdkonnajuhi.  

Transpordi puhul oleme küll suureks tellijaks, kuid siin sõltume nii mere- kui maismaatranspordi heitmete vähendamisel meie partneritest, transpordifirmadest.  

Rohestrateegia väljatöötamisel panime paika kolm peamist valdkonda, mida saame vahetult mõjutada ning iseseisvalt suuremad muutused ellu viia: 

  1. Energeetika. Eesmärgiks on olulisel määral (-50%) loobuda fossiilsete kütuste kasutamistest termoahjudes ja puidu kuivatites aastaks 2027 võrreldes aastaga 2020. 
  2. Tark tootmine. Automatiseerimise, tootmisprotsesside optimeerimise ja sertifitseerimise tulemusel plaanime tõsta efektiivsust ca 15% aastal 2022 ning järgnevatel aastatel 10%. 
  3. Ringmajandus. Tootmises tekkivate jääkide (nt höövelmaterjali lühikesed pikkused) väärindamine, ringlus ning uute kasutusviiside leidmine. 

Väljakutsed tööstusettevõttele  

Ettevõtte jalajälje vähendamiseks on Thermory teinud lähiaastatel mitmeid erinevaid tegevusi – kasutame 100% rohelist elektrienergiat, rajasime kaasaegse termotöötluskompleksi, mis kasutab jääksoojust hoonete kütmiseks, paigaldasime tehasehoone katusele päikesepaneelid,  investeerisime tootmise automatiseerimisse ning juurutasime LEAN-tootmise põhimõtted, mille abil on märgatavalt tõusnud ettevõtte efektiivsus, korraldasime ümber kontorite prügisorteerimise, ent ambitsioonid selles vallas on suuremad.  

Thermory kui rahvusvahelise tootmisettevõtte jaoks on olukord kompleksne, kuna tarneahelad on keerukad, tootmisüksused asuvad eri riikides ja struktuursed muutused vajavad suuri investeeringuid. Prioriteetide seadmine on esmapilgul keeruline, kuid programmi jooksul sai aina selgemaks, kui oluline on leida projektid, mis on mõjukad, ent samas teostatavad.  

Rohetiigri Akadeemia õpetab kasutama erinevaid disainmõtlemise tööriistasid nagu näiteks disainisprint, mis on struktureeritud protsess lahendamaks ärikriitilisi probleeme kasutades disainmõtlemise metoodikaid ja testimist lõppkasutajate peal. Suures tootmisettevõttes ei pruugi uudse lähenemisviisi juurutamine aga olla nii lihtne, kui arvata võiks. 

Ühest küljest on tootmisettevõttena meile oluline efektiivsus, kuid iga uue protsessi juurutamine vajab aega ning roheteemade puhul ka mõtteviiside muutust, inimeste inspireerimist ja nö rohenügimist, et erinevate üksuste inimesed saaksid aru selle vajadusest ja väärtusest ettevõttele ning hakkaksid selles suunas kaasa mõtlema.  

Samuti, nii pikaajalises programmis osalemine nagu Rohetiiger vajab tiimi pühendumist ja panust, millega tuleb arvestada. Siinkohal oli kindlasti väärtuslik eelkäijate soovitus kaasata varakult suurem hulk inimesi ettevõtte seest, võimaldades projektidel areneda ning luues positiivse ja entusiastliku dünaamika. 

Rohetiigri akadeemia kui muutuste elluviimise raamistik 

Rohetiigri programm aitas meil luua raamistiku ja struktuuri, kuidas ettevõttes roheteemadega süsteemselt tegeleda, kuidas muuta strateegia tegevuskavaks ning integreerida innovatiivsete rohelahenduste loomine äristrateegiasse. Programm on kahtlemata aidanud kaasa ideede tekkele, prioriteetide seadmisele ja andnud tõuke põhjalikuma tegevuskava koostamiseks.  

Koostöö ülikoolidega andis tiimile kaasaegseid ja inspireerivaid uusi teadmisi, mida edaspidises töös rakendada. Meile on olnud oluliseks mõttevahetuseks rohepöörde kommunikatsiooni ja rohepesu temaatika. Soovides teha edusamme ja vähendada jalajälge, peame jääma realistlikuks ja ausaks. Programmi raames sai kasutada ka coachingut ja oli võimalus kaasata projekti inimesi erinevatest valdkondadest, kuid siin oleks soovinud suuremat valikut eksperte, võimalusel meie valdkonna või rahvusvahelise ärikogemusega.  

Ootame Rohetiigri programmist suurt muutust kogu ettevõttele. Juhtkonnale on see olnud vajalikuks impulsiks ja motivaatoriks. Nüüd seisab ees kolleegide suurem kaasamine ja projektide elluviimine, ehk päris töö alles algab. Samas on oluline märgata ka väiksemaid edasiminekuid, mis lähtuvad kestliku arengu põhimõtetest ja toimuvad ettevõttes juba täna. Alatihti kogeme, et olles juba värbamisel koondanud oma meeskonda sarnaselt mõtlevaid inimesi, näeme igal pool järjest uusi algatusi, mida kolleegid on hakanud omal initsiatiivil eest vedama. Selline sünergia ja draiv on ülimalt oluline ja inspireeriv kõigile.