Thermory: Rohemõõde peab olema iga ärilise otsuse osa

Roheteema keerukuse üks peamine põhjus seisneb selles, et muutused ei toimu koheselt, vaid tänased muutused on meie üleeilsete otsuste tulemus. Rohelisema, jätkusuutlikuma tuleviku jaoks peame otsuseid tegema täna – nii eraisikuna, ettevõttena, kogukonnana, riigina.

Me kasutame oma praeguse eluviisi säilitamiseks 1,6 Maa ekvivalenti ja ökosüsteemid ei suuda meie nõudmistega sammu pidada. Selle tulemuseks on kliima soojenemine, mis omakorda toob kaasa keskkonna järjest kahaneva CO2 sidumisvõime. Meie planeet ei suuda toetada enam meie elu endisel viisil. Lisades siia veel maakera ressursside ammendumise ja massilise liikide väljasuremise, peaks igaüheni jõudma sõnum, et vanal viisil me enam edasi majandada ei saa.

Rohepööre on väga hea sõna, sest see näitab liikumist. Mitte ühte tegu, vaid pidevat enese pööramist rohelisema ehk keskkonnasõbralikuma tegevuse poole. Rohemõõde peab edasi minnes olema iga ärilise otsuse osa. Kas see otsus suurendab meie jalajälge maailmas või hoopis vähendab seda? Kas me võtame rohkem kui anname või vastupidi?

Ka väikesed muutused loevad

Rohepööre võib tähendada väga suuri investeeringuid ja radikaalset muutust. Näiteks, kas kütame oma ruume gaasiga või tootmistegevuse tagajärjel tekkinud puidujääkidega. Aga samamoodi on igasugune väike samm säästlikuma tegevuse suunas rohepööre. Kas ma pean printima tohutus koguses pabereid või on töö täiesti digitaalne? Kas tõstuk teeb laos tühisõite või on materjal paigutatud töökoha lähedale ja iga tõstuki liigutus on vajalik ning läbi mõeldud?

Tootmistes kasutatakse raiskamise kohta jaapanikeelset sõna „muda“. See sobib ka meile eestlastele suurepäraselt – igasugune muda vähendamine on loodusele hea. Olgu selleks ressursid, aeg, raha, transport, ületoodang, praak jms.

Tänane investeering on homme konkurentsieelis

Rohepööre on see, mis annab ettevõttele konkurentsieelise. Kui mitte kohe, siis homme või ülehomme. Täna võib see olla kallis, aga veel kallim on sellega mitte tegelemine. Homme võib see olla meile juba üle jõu käiv.

Majanduslik edu ei ole ainult number, mis jääb kasumiaruandes joone alla. Edu on ka see, mida üks ettevõte annab endast tagasi ühiskonnale või keskkonnale. Edu näitab see, kas ettevõtte inimesed on õnnelikud, kas nende tegevusel on mõte, kas nad saavad kaasa aidata maailma paremaks muutmisele. Kas nende tegevusel on keskkonnale kestev positiivne mõju.

Rohepööre on meie kõigi mõttemaailma muutus. Oleme võtnud Thermorys selle oma tegevuse aluseks, mitte jätnud teoreetiliseks ideeks või kellegi teise mureks. Me otsime pidevalt neid väikesi ja suuri samme, millega vähendada oma jalajälge ning suurendada käejälge ehk positiivset mõju keskkonnale.

Meie tegevuse keskmes on vaid kuumuse ja veeauruga väärindatud puit ehk termopuit. Selline puit kestab ajas kauem kui tavaline puit. Aga me teame, et tootmisettevõttena on meie roheteekond lõputu – loodusele kasulike parendusi  on meie protsessides ja tegevustes võimalik teha lõpmatult palju.

Oleme oma roheteekonna edendamiseks loonud tööriistad ja kaasanud kõik oma inimesed – nii näiteks tehti möödunud aastal meie inimeste poolt 742 parendusettepanekut, millest enamus vähendab raiskamist ja tõstab turvalisust meie üksustes.

Rohetiiger on imeline organisatsioon, mis püüdleb kõigepealt selle poole, et informeerida ja koolitada eraisikuid, ettevõtteid ja riigiasutusi. Et avaneks meie silmad ja me asuks tegutsema oma kodudes, ettevõtetes, asutustes.

Nähes, et mitmed head ideed sumbuvad poliitilistesse vaidlustesse või demagoogilistesse loosungitesse, tegid Rohetiigri toel ligi 70 ettevõtet pöördumise, milles kinnitame et meie igal juhul jätkame rohepöördega.

Milline on see kasvõi imeväikene panus, mida Sina saad just täna teha, et pöörata end rohkem rohelise maailma poole?

rohetiiger

Rohetiigri Akadeemia andis Thermoryle struktuuri ja tööriistad strateegia elluviimiseks 

Thermory südameasjaks on puidukasutuse propageerimine. Funktsionaalse ja kõrgelt väärindatud puidu abil loome kestvaid väärtusi, et pärandada järeltulevatele põlvedele looduslähedasem ja jätkusuutlikum elukeskkond. Rohetiigriga ajendas meid liituma soov viia ellu pööre rohelisema ja vastutustundlikuma ettevõtluse suunas.