Ohutusreeglid meie tehaste külastamisel

Meie jaoks on tööohutus väga oluline. Oleme teinud kõik endast oleneva, et õnnetusi vältida. Käesolevaga anname sulle vajalikud juhised, et meie territooriumil viibimine oleks sulle ja kõigile sinu ümber võimalikult turvaline.

Peamised reeglid

Liikumine territooriumil on lubatud ainult koos ettevõtte esindajaga (va pikaajalised koostööpartnerid)

Helkurvesti kandmine on kohustuslik

Oluline on järgida liikumisteede tähistust ning töötajate märguandeid

Ilma loata pildistamine on keelatud

Ettevõtte kõigis hoonetes ja kogu territooriumil kehtib liiklemise ja parkimise kord

Kogu ettevõtte territooriumil, k.a siseruumides on videovalve

Iseseisvalt ei ole lubatud siseneda ruumidesse, mis on märgistatud keelumärgiga

Territooriumil viibides veenduge alati enda ja teiste ohutuses

Territooriumil liikudes on mobiiltelefoni kasutamine keelatud

Tootmise territooriumil liikudes ole tähelepanelik tõstukite suhtes

Territooriumil kehtib piirkiirus 10 km/h

Territooriumil liikudes, pööra tähelepanu ümbritsevale ja vaata kuhu astud

Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades

Tulekahju või tuletõrjehäire teistkordsel käivitumisel järgige ettevõtte esindaja evakuatsioonijuhiseid ning suunduge kogunemispunkti valveputka juurde

Prügi ja jäätmed tuleb sorteerida vastava tähistusega kogumiskonteinerisse

Prügi mahaviskamine on rangelt keelatud

Palun täida vorm enne tehase külastamist:

*kohustuslikud väljad

MM slash DD slash YYYY