Thermory testib Loo tehases uusi termoahjusid

Thermory’s biggest investment in 2021 has been constructing a new, energy-efficient thermal complex with 4 new thermo kilns and installing a new painting line to increase production capacity at Loo factory in Estonia.

Thermory suurim investeering 2021. aastal on uue energiasäästliku termokompleksi ehitamine koos nelja uue termoahjuga ja uue värvimisliini paigaldamine, et suurendada tootmisvõimsust Loo tehases Eestis.

Meil on hea meel teatada, et uus termokompleks alustab täielikku tööd aasta lõpuks. Kaks uut termoahju on paigas ja optimaalse küttegraafiku saavutamiseks jätkatakse katsetamist. Viimased kaks ahju paigaldab Jartek, ja loodame jõuda järgmise paari nädala jooksul nendega katsefaasi.

See on meie jaoks märkimisväärne uuendus – uued ahjud on tõhusad ja kulutavad vähem energiat. Kõik ahjud paigutatakse siseruumidesse, mida köetakse tasuta – kasutades ahjude jääksoojust. See võimaldab meil kuumutustsükleid lühendada: materjal on eelsoojendatud ja ei vaja tsüklite lõpus nii palju jahutamist. Kogu protsess tekitab oluliselt vähem CO2 heitmeid ja on keskkonnale ohutu. Puitgaasid põletatakse põletites ja me eraldame väliskeskkonda ainult puhast õhku ja niiskust.

Uus värvimisliin võimaldab meil kasutada vähem kolmandate osapoolte teenuseid, mille tulemuseks on väiksemad transpordikulud ja seega ka CO2 heitkogused. See muudab kogu värvimisprotsessi sujuvamaks, kiiremaks ja tõhusamaks, kuna harjamine on nüüd värvimisprotsessi integreeritud. Võimsuse suurendamine vastab nõudlusele Thermory toodete järele kogu maailmas.

Termokompleks valmib Eesti-Norra koostööprogrammi “Green ICT” raames, mis toetab Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut ja mida juhib EAS. Toetuse eesmärk on arendada innovatsioonipõhist ettevõtluskoostööd Eesti ja Norra vahel ning ettevõtete väärtuse suurendamist säästva kasvu projektide abil. Thermory on väga tänulik “Green ICT” ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele toetuse eest, mis aitab meil jõuda tehnoloogiliselt ja keskkonnasõbralikult järgmisele tasemele.