Meie pere – kes seisavad Thermory taga?

Oleme aastate jooksul teinud koostööd inimestega kogu maailmast, kel on sarnane mõtteviis, et leida ehitusvaldkonnas lahendused ka kõige keerukamatele probleemidele. Nende hulgas on arhitektid, sisekujundajad, ehitajad, tarnijad ja Thermory vilunud puusepad, kes on kõik veendunud, et puit on ökoloogiliselt kõige puhtam materjal ja taastuv loodusvara, mille CO2-jalajälg on minimaalne. Kutsume neid kõiki Thermory pereks, mille liikmeid ühendavad ühised arusaamad ja veendumused.

Thermory pere aluseks on ühised väärtused

Oleme eelkõige huvitatud tulevikust – ja seda mitte ainult parema elukeskkonna nimel, kuigi ka see on suurepärane lähtekoht. Thermory pere jaoks ei ole puit pelgalt taastuv ressurss, vaid materjal, millega meil on tugev kaasasündinud side. Nii inimestel kui puudel on sama eluallikas ja sarnane elutsükkel ning tänu sellele suudame aduda ühiseid taustaolusid ja kogemusi, mis on aastatuhandete jooksul talletunud nii meie kui puude rakkudesse. Oleme veendunud, et kui maailmas võtavad aina enam maad plast ja kemikaalid, hääbub meie liigi ürgne ühisosa loodusega ja esivanemate pärand. Teisalt aitab tagasipöördumine iidsete tarkuste juurde ja nende täiendamine luua puidu abil säästvaid lahendusi, mille võtavad omaks ja mida arendavad edasi ka järeltulevad põlved

Praeguse Thermory põlvkonna ülesanne on muuta meie elukeskkonda puhtamaks ja jätkusuutlikumaks

Thermorys tehakse seda keskkonnasäästlikul moel, kasutades puidu töötlemiseks vaid kolme tegurit – kuumust, veeauru ja teadmisi. Ei mingeid kemikaale ega lisaaineid. See vähendab valmistoodete ökoloogilist jalajälge ja teeb nende korduskasutuse lihtsaks, sest need ei nõua ressursimahukat käitlemist.

Hindame toodete väljatöötamisel lihtsust ja valmistame neid inimeste jaoks, kes jagavad meie väärtusi – ka nemad kuuluvad Thermory perre. Et siseruumidesse, välitingimustesse või muudesse oludesse oleks lihtne leida õige materjal, on Thermory tooted jaotatud selgetesse kategooriatesse ja nendega on kaasas lihtsad juhised, tänu millele käib paigaldus kiiresti ja kergesti.

Pidades lugu puidust kui materjalist, millel on pikk ajalugu ja eriline side inimesega, loome väärtust, mis kestab mitu põlve.