Galerii: Thermory Loo tehase sarikapidu

Thermory tähistas Loo tehase uue termokompleksi sarikapidu. Uues kompleksis on neli uut termotöötluskambrit, mis kahekordistavad tootmisvõimsust ja aitavad hakkama saada kasvava nõudluse rahuldamisega. Ehituse peatöövõtja on Maru Ehitus ja termokambrid valmistab Soome tootja Jartek.

Projekti rahastatakse koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismi „Green ICT“. Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut. Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil.