Sertifioinnit ja testaus

PUURAAKA-AINEEMME ON PERÄISIN KESTÄVÄSTI HOIDETUISTA METSISTÄ

Arvostamme puuta. Välitämme metsistä. Vaadimme tavarantoimittajiltamme korkealaatuista ja kestävää puuta ja vastuullisia ympäristökäytäntöjä.

Tiedämme, kuinka kauan metsiltä ja ekosysteemeiltä kuluu toipumiseen, ja kannatamme luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja ympäristönsuojelua täysin rinnoin. Tunnemme suurta vastuuta puuta kohtaan. Puutavaramme tarkastetaan huolellisesti, ja se on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä eikä koskaan uhanalaisista metsistä, trooppisista metsistä tai sademetsistä. Euroopan unionin ulkopuolelta peräisin olevan materiaalin laillisuus ja alkuperä tarkastetaan EU:n puutavaratoimijoiden velvollisuuksia koskevan asetuksen mukaisesti.
Tarvittaessa toimitamme puumateriaalimme alla lueteltujen sertifikaattien kera.

Sertifikaatit

Joutsen-merkki

Joutsen-merkki on ympäristömerkintä, jonka tarkoituksena on vähentää hyödykkeiden tuotannon ja kulutuksen vaikutusta ympäristöön. Sen avulla kuluttajat ja yritykset voivat valita ympäristöystävällisimpiä tavaroita ja palveluita, ja se takaa, että tuote täyttää ympäristö- ja laatuvaatimukset.

Thermoryn mänty- ja kuusituotteille, jotka on lämpökäsitelty voimakkaasti, on myönnetty Joutsen-merkki seuraavassa tuoteryhmässä: 086 Kestävä puu ulkokäyttöön. / NORDIC-ECOLABEL.ORG

Forest Stewardship Council® (FSC®)

Metsäsertifioinnin edelläkävijällä FSC:llä on 25 vuoden kokemus kestävästä metsänhoidosta. FSC on merkittävä paremman metsänhoidon puolestapuhuja ja edistää metsien kestävämpää hyödyntämistä, suojelua ja uusiutumista ympäri maailman. / FSC.ORG

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

Suurin osa havupuutavarastamme tulee PEFC-sertifioiduista metsistä.
PEFC on kansallisten metsäsertifiointijärjestelmien kansainvälinen kattojärjestö. Kansainvälisenä voittoa tavoittelemattomana järjestönä se on sitoutunut edistämään kestävää metsänhoitoa riippumattomien kolmansien osapuolten välityksellä. / pefc.org

ISO-laatujärjestelmän sertifikaatti

Reolan-laitoksellamme on 13.11.2020 alkaen ISO 9001:2015 -todistus.
ISO 9001 määrittää laadunhallintajärjestelmän kriteerit ja auttaa varmistamaan tuotteiden ja palveluiden yhdenmukaisuuden ja laadun.

CE-MERKINTÄ

CE-merkintä on valmistajan vahvistus sille, että tuote täyttää terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojelustandardit. / ec.europa.eu

Tuotteemme on testattu läpikotaisin

Lahonkestävyys

Ei eritä formaldehydia

Stabiilius

Lujuus

Termiittienkestävyys

CATAS on testannut tuotteidemme kestävyyden

CATAS on yksi Euroopan suurimmista testi- ja tutkimuslaboratorioista. / CATAS.COM
CATAS on testannut Thermoryn voimakkaasti lämpökäsitellyt tuotteet ja myöntänyt niille seuraavat kestävyysluokitukset:

  • Thermoryn lämpösaarni – 1. luokka, korkein kestävyysluokitus (vähintään 25 vuoden suojaus lahoamista vastaan)
  • Thermoryn lämpökuusi – 1. luokka, korkein kestävyysluokitus (vähintään 25 vuoden suojaus lahoamista vastaan)
  • Thermoryn lämpömänty – 2. luokka, hyvä kestävyysluokitus (jopa 25 vuoden suojaus lahoamista vastaan)
CATAS