Miten ympäristöystävällistä puu on?

Rakentamisessa tärkeää on valita materiaalit, joilla on pitkä elinkaari ja jotka kestävät kulutusta. Tämän lisäksi tärkeää on pohtia rakentamisessa käytettävien materiaalien vastuullisuutta kestävän kehityksen näkökulmasta.

Rakennushankkeisiin on saatavana monia erilaisia materiaaleja, joilla kullakin on hyvät ja huonot puolensa. Puu on kuitenkin käytettävyydessä, saatavuudessa ja ympäristöystävällisyydessä aivan omaa luokkaansa. Tarkastellaanpa puun myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Puu on uusiutuva luonnonvara ja kierrätettävää

Muihin rakennusmateriaaleihin, kuten metalliin, muoviin, kiveen ja betoniin, verrattuna puulla on useita etuja. Ehkä tärkein niistä on uusiutuvuus. Puu on luonnontuote, jonka riittävyydestä huolehditaan istuttamalla uusia puita ja hoitamalla metsiä kestävästi. Thermory edistää omalta osaltaan vastuullista metsänhoitoa. Puu ei myöskään kuormita ympäristöä sen käyttöajan jälkeen. Puu voidaan esimerkiksi käyttää energiaksi polttamalla.

Puuntuotannon haitalliset ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin muiden materiaalien tuotannon

Puuntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat alle 100 kg jokaista tuotettua 1 000 puukiloa kohden. Tiilentuotannossa hiilidioksidia puolestaan syntyy yli 300 kg ja teräksentuotannossa yli 2 000 kg jokaista tuotettua 1 000 kiloa kohden. Lisäksi maailmanlaajuisissa rakennusmateriaalien elinkaaria tarkastelleissa tutkimuksissa on havaittu, että puu saastuttaa vähemmän ilmaa ja vesiä, tuottaa vähemmän kiinteää jätettä ja on vähemmän energia- ja luonnonvaraintensiivistä. Puun elinkaaren energia – tuotantoprosessin aikana kulutettu energiamäärä – on yli kolme kertaa pienempi kuin teräksen, muovin ja betonin. Teräksen, muovin ja betonin hävittäminenkin niiden käytön jälkeen on hankalampaa kuin puun. Lisäksi puuntuotannon sivutuotteina syntyvää kaarnaa ja haketta, voidaan käyttää biopolttoaineena.

Puu on biohajoavaa

Rakentamisessa käytettyä puuta voidaan jyrsiä ja käyttää uudelleen muissa rakennus- tai remonttihankkeissa. Jopa puun elinkaaren lopussa puun ravintoaineiden palauttaminen maahan ei vaadi erityisprosesseja. Sopivissa olosuhteissa puu hajoaa itsekseen, minkä ansiosta se voidaan hyvin kompostoida. Muovin hajoamisessa puolestaan kestää jopa 1 000 vuotta, ja teräksen ja betonin toisto- ja uusiokäyttäminen vaativat huomattavia määriä energiaa – vaikkakin vähemmän kuin niiden tuotanto uusista raaka-aineista.

Puutavara säilyttää puiden sitoman hiilidioksidin

Lehtipuu, kuten leppä tai mahonki, sitoo ilmakehästä vuodessa keskimäärin noin 22 kg hiilidioksidia muiden haitallisten kaasujen, kuten typenoksidien, ammoniakin ja rikkidioksidin ohella. Kun puusta valmistetaan rakennustarvikkeita, hiilidioksidi säilyy tallessa puutavaran käytön ajan eli muutamista kymmenistä vuosista satoihin vuosiin.

Puun käyttö helpottaa kestävän kehityksen sertifiointien saamista

Jos rakennushankkeelle on asetettu tiukat laatu – ja ympäristövaatimukset, puu on edellä mainittujen etujensa vuoksi oiva rakennusmateriaali. Puu tuotteille saatavat sertifikaatit auttavat rakennuksen sertifioimista. Tunnustettujen ympäristöstandardien noudattaminen rakentamisessa kohentaa rakennushankkeen imagoa.

Thermoryn lämpökäsittelymenetelmässä ei käytetä kemikaaleja. Lämpökäsitelty puu paitsi turvallista käyttää myös erittäin kestävää, lujaa ja mittansa säilyttävää. Puu on erinomainen rakennusmateriaali, joka monipuolisuuden, kauneuden ja eristysominaisuuksien lisäksi on ympäristön kannalta loistava valinta.