Profiil: C24 20×140 mm termokuusk, C34 20×140 mm termomänd