Ettevõttest Toggle

Thermory AS – uue põlvkonna puidutöötlemise ettevõte

Thermory AS on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, peakontoriga Tallinnas ning 10-hektarilise tootmiskompleksiga Harjumaal. Lisaks omab ettevõte saekaatrit Valgevenes. Aastane termotöötlusmaht on 40 000 m3 ning müügitulu 2015.aastal oli 26,3 mln eurot. Peamised müügiturud on Euroopa ja Aasia. Ettevõttes töötab 200 inimest.

Meie igapäevane töö on avardada puidu seniseid kasutusvõimalusi ja sihiks on saada juhtivaks termotöödeldud puidust toodete pakkujaks Euroopas. Pideva tootearenduse kaudu soovime pakkuda oma klientidele parimaid puitlahendusi interjööri ning eksterjööri. Lahendusi, mis oleksid kaunid, vastupidavad ning keskkonnasõbralikud. Lahendusi, mis oleks keemiavabad ega koormaks looduskeskkonda või hävitaks vihmametsi. Just rohelisest mõtteviisist lähtudes oleme turule toonud vastupidavust ja igavest ilu sümboliseeriva termopuidu kaubamärgi Thermory. Thermory kollektsiooni kuuluvad termotöödeldud okas- ja lehtpuust täispuit põrandad, terrassid ning sise- ja välisvoodrid.

 

NUTIKAS ehk “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” on üks suuremaid ettevõtetele teadusuuringuteks ning tootearenduseks mõeldud toetusmeetmeid Eestis. Toetus aitab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teistelt teadusasutustelt ettevõttele vajalikke rakendusuuringuid või tootearendusprojekte. Meede aitab kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Meede tõstab ka teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades (IKT, tervisetehnoloogiad, ressursside tõhusam kasutamine). Meetme rakendaja on SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga.
Projekti nimi: Materjali optimeerimise mudeli rakendusuuring tellimusepõhisele saematerjali tootmisele.
Eesmärk: Töötada välja juhtimispõhimõtted ja neid toetava tarkvara põhimõttelise lahenduse optimeerimaks Thermory AS toormaterjaliga seotud tootmisahelat (toorme hankimisest kuni toodangu valmimiseni).
Oodatav tulemus: Muuta Thermory AS puidutööstus-ettevõte läbi puiduressursside optimeeritud kasutuse senisest veelgi efektiivsemaks.
Toetuse summa: 89 412 eur

 

 

error: Content is protected !!